24/7

Види складських документів та їх особливості

26 июня 2018 г.: ru 5 25 июня 2018 г.: ru 3 3 июля 2018 г.: ru 2 всего: 531625.06.18

До міжнародної юридичної служби Interlegal час від часу звертаються вітчизняні зернотрейдери для розтлумачення складних явищ. Сьогодні, перед початком активного зернового сезону ми вирішили зупинитись на договорі складського зберігання та інших видах складських документів.

Історична довідка

Договір зберігання (depositum) відомий ще з часів Стародавнього Риму. Однак мета договору зберігання залишається незмінною і до цього дня - це забезпечення збереження власності.

За своєю суттю договір зберігання має багато спільного з іншими видами цивільно-правових договорів, наприклад, із договорами позики та майнового найму. Крім того, на практиці договір зберігання може бути самостійним договором, а може виступати складовою частиною цілого комплексу послуг, спрямованих на забезпечення руху і доставки товару, наприклад: купівлі-продажу, перевезення, підряду, тощо.
У підприємницькій діяльності, особливо з урахуванням розвитку торгівлі сільськогосподарською продукцією, особливе значення має договір зберігання на товарному складі.

Що ж таке товарний склад?

Перш за все, товарний склад - це спеціальне приміщення, наприклад, елеватор, пристосоване для зберігання товарів, та для надання супутніх послуг, пов'язаних із зберіганням і обігом (транспортні, стивідорні послуги, різні операції з обробки товару).

Разом з тим товарний склад виступає і суб'єктом (учасником) правовідносин, а саме є організацією, яка надає послуги зі зберігання товару, а також супутні зберігання послуги.

Предмет договору зберігання

Якщо мова йде про зберігання на товарному складі, предметом договору зберігання може бути виключно товар, тобто не просто річ, але саме річ, призначена для продажу або обміну (що знаходиться в обороті). Основними обов'язками товарного складу, як суб'єкта комерційних відносин, є зберігання товару і повернення товару в цілісності на вимогу поклажодавця.

Коли на товарному складі зберігається товар, із конкретними індивідуальними ознаками, то питання повернення товару, переданого на зберігання, не викликає проблем, оскільки саме цей товар повинен бути повернутий зберігачем. Інакше складається ситуація, коли предметом зберігання є товари, визначені родовими ознаками (наприклад, якщо мова йде про зберігання зерна) У цьому випадку до договору зберігання відносяться як правила, що регулюють відносини з приводу зберігання, так і правила, що регулюють відносини з договору позики.

Складські документи

Важливу роль в організації та забезпеченні складського зберігання грають складські документи. З одного боку, такий документ дозволяє власникові товару - поклажодавцю отримати підтвердження передачі товару на зберігання на певний час, а, з іншого боку (в залежності від виду складського документа), дає можливість вільно розпоряджатися цим товаром під час його перебування на складі. Такі властивості складського документу значно підвищують ефективність ведення бізнесу.

Нижче ми розглянемо деякі особливості складських документів з урахуванням положень чинного законодавства України.

Складська квитанція

Відповідно до ч. 1 ст. 961 ГК України товарний склад на підтвердження прийому товару видає складську квитанцію. Складська квитанція видається на підставі укладення договору складського зберігання і підтверджує його наявність і зміст. Таким чином, даним документом підтверджується тільки факт прийняття на зберігання конкретної кількості товару певної якості, а тому складська квитанція, по суті, є первинним документом. Складська квитанція не є оборотним документом, що значною мірою звужує її застосування.

Просте складське свідоцтво

Просте складське свідоцтво видається на пред'явника, а тому фактичний власник простого складського свідоцтва є власником товару, зданого на зберігання.

Подвійне складське свідоцтво

Подвійне складське свідоцтво має найбільшу кількість особливостей в порівнянні з перерахованими вище документами. Головною особливістю є те, що подвійне складське свідоцтво складається з двох частин: складського свідоцтва та заставного свідоцтва (варанта). Право повною мірою розпоряджатися товаром має тільки власник обох частин (свідоцтв).

Тримач тільки складського свідоцтва має право розпоряджатися товаром, але цей товар не може бути взятий зі складу до погашення кредиту, виданого за заставним свідоцтвом.

У той же час, власник заставного свідоцтва має право застави на товар на суму відповідно до суми кредиту та відсотків за користування ним. У разі застави товару відмітка про це робиться на складському свідоцтві.
Складське та заставне свідоцтва можуть передаватися разом або окремо за відповідними передавальними написами.

Згідно ч. 2 ст. 2 Закону України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва» від 23.12.2004, складські свідоцтва видаються лише сертифікованими складами, які отримали сертифікат про відповідність надання послуг із зберігання.

Складське свідоцтво, крім іншого, володіє двома ознаками: є титульним і оборотним документом. Титул підтверджує право власності на товар, а оборотність дозволяє передавати таке право іншій особі. Подібні властивості документу спрощують операції з товаром, що знаходиться на складі.

Згідно ст. 25 Закону України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва» права за простим складським свідоцтвом передаються шляхом вчинення на них передавального напису, який засвідчує перехід прав за ним до іншої особи. Передавальний напис переносить усі права, що випливають з простого складського свідоцтва. Таким чином, фактично право власності на товар передається досить швидким і простим чином.

Відповідальність товарного складу

Важливим питанням є відповідальність товарного складу за збереження товару. Згідно ст. 27 Закону України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва» за втрату (нестачу) або пошкодження товару, прийнятого на зберігання, сертифікований склад несе відповідальність відповідно до закону та договору.

Якщо після закінчення строку зберігання товару, передбаченого договором, товар не отримано власником (поклажодавцем), сертифікований склад несе відповідальність:

 • за втрату (нестачу) товару - в розмірі його вартості;
 • за пошкодження товару - в розмірі суми, на яку знизилася його вартість.

Сума компенсації визначається за домовленістю сторін або в судовому порядку.

Якщо внаслідок пошкодження товару його якість змінилася настільки, що він не може бути використаний за первісним призначенням, власник має право відмовитися від нього і зажадати від сертифікатного складу відшкодування вартості цього товару.

У той же час, згідно зі ст. 15 Закону України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва» сертифікований склад повинен застрахувати товар, прийнятий на зберігання, від ризиків втрати, загибелі, недостачі або пошкодження в порядку, встановленому Законом України «Про страхування» від 07.03.1996, якщо інше не передбачено договором складського зберігання. Аналогічні норми містяться у ст. 37 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» від 04.07.2002.

Власник товару також несе відповідальність за свої дії щодо складу. Так, згідно зі ст. 13 Закону України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва» при передачі товару на зберігання його власник зобов'язаний подати сертифікованому складу документи, що засвідчують якісні характеристики товару.

Ст. 28 Закону України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва», зокрема, передбачає, що власник товару зобов'язаний відшкодувати сертифікованому складу збитки, завдані властивостями цього товару, якщо сертифікований склад, приймаючи товар на зберігання, не знав і не міг знати про ці властивості.

Збитки відшкодовуються сертифікованому складу власником товару також у разі, якщо він не передав товар на зберігання у визначений договором термін.

Опубліковано в Agravery

Автор:

 • Не форс-мажором единым прекращается контракт…2020.09.22

  В 2020 году как никогда острой стала проблематика прекращения контрактов из-за непредвиденных обстоятельств, вызванных пандемией COVID-1...

  подробнее
 • Риск – дело благородное. Но не в бизнесе2020.06.09

  Предпринимательские риски в Украине – существенно выше, чем во многих экономически-развитых странах. Причина этого, помимо прочего, в недост...

  подробнее
 • Аграрные расписки: украинский опыт2020.05.22

  Благодаря высокому качеству почвы и большому объему пахотных земель Украина занимает ведущее место в топовых рейтингах мировых экспортеров с...

  подробнее
 • Рынок земли: всё что вы хотели спросить2020.04.09

  Во вторник, 31 марта, Верховная Рада Украины приняла Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно услови...

  подробнее
 • Мировой карантин уже влияет на международную торговлю и морское судоходство в Черноморском регионе2020.03.27

  Мировой карантин, связанный со вспышкой вируса COVID-19, начал существенно влиять на международную торговлю и морское судоходство в регионе...

  подробнее
 • Коронавирус и его правовые последствия для трейда и шиппинга2020.03.05

  На сегодня очевидно, что вспышка коронавируса 2019-nCoV уже нанесла серьёзный ущерб экономике как отдельных стран, так и на междуна...

  подробнее
 • Полный гид по новым правилам Incoterms 20202020.02.04

  Международные торговые правила Incoterms не нуждаются в представлении. Однако, раз в несколько лет Международная торговая палата (Internatio...

  подробнее
 • Агротренды 2020: «офшорная кнопка», рынок земли и сера2020.01.31

  В самом центре торговой цепочки между покупателем и продавцом товара – среди посредников, логистов и других неотъемлемых элементов наход...

  подробнее
 • 11 лучших книг по международной торговле на выходные2019.12.03

  Заботливо и кропотливо, специалисты Международной юридической службы Interlegal собрали для вас лучшие книги по трейдингу, которые идеально...

  подробнее
 • Как трейдеру подготовиться к началу арбитража?2019.10.17

  Каждый трейдер желает знать, как подготовиться и успешно пройти лондонский торговый арбитраж GAFTA или FOSFA. На основе многолетнего пре...

  подробнее