24/7

Види складських документів та їх особливості

26 июня 2018 г.: ru 5 25 июня 2018 г.: ru 3 3 июля 2018 г.: ru 2 всего: 167725.06.18

До міжнародної юридичної служби Interlegal час від часу звертаються вітчизняні зернотрейдери для розтлумачення складних явищ. Сьогодні, перед початком активного зернового сезону ми вирішили зупинитись на договорі складського зберігання та інших видах складських документів.

Історична довідка

Договір зберігання (depositum) відомий ще з часів Стародавнього Риму. Однак мета договору зберігання залишається незмінною і до цього дня - це забезпечення збереження власності.

За своєю суттю договір зберігання має багато спільного з іншими видами цивільно-правових договорів, наприклад, із договорами позики та майнового найму. Крім того, на практиці договір зберігання може бути самостійним договором, а може виступати складовою частиною цілого комплексу послуг, спрямованих на забезпечення руху і доставки товару, наприклад: купівлі-продажу, перевезення, підряду, тощо.
У підприємницькій діяльності, особливо з урахуванням розвитку торгівлі сільськогосподарською продукцією, особливе значення має договір зберігання на товарному складі.

Що ж таке товарний склад?

Перш за все, товарний склад - це спеціальне приміщення, наприклад, елеватор, пристосоване для зберігання товарів, та для надання супутніх послуг, пов'язаних із зберіганням і обігом (транспортні, стивідорні послуги, різні операції з обробки товару).

Разом з тим товарний склад виступає і суб'єктом (учасником) правовідносин, а саме є організацією, яка надає послуги зі зберігання товару, а також супутні зберігання послуги.

Предмет договору зберігання

Якщо мова йде про зберігання на товарному складі, предметом договору зберігання може бути виключно товар, тобто не просто річ, але саме річ, призначена для продажу або обміну (що знаходиться в обороті). Основними обов'язками товарного складу, як суб'єкта комерційних відносин, є зберігання товару і повернення товару в цілісності на вимогу поклажодавця.

Коли на товарному складі зберігається товар, із конкретними індивідуальними ознаками, то питання повернення товару, переданого на зберігання, не викликає проблем, оскільки саме цей товар повинен бути повернутий зберігачем. Інакше складається ситуація, коли предметом зберігання є товари, визначені родовими ознаками (наприклад, якщо мова йде про зберігання зерна) У цьому випадку до договору зберігання відносяться як правила, що регулюють відносини з приводу зберігання, так і правила, що регулюють відносини з договору позики.

Складські документи

Важливу роль в організації та забезпеченні складського зберігання грають складські документи. З одного боку, такий документ дозволяє власникові товару - поклажодавцю отримати підтвердження передачі товару на зберігання на певний час, а, з іншого боку (в залежності від виду складського документа), дає можливість вільно розпоряджатися цим товаром під час його перебування на складі. Такі властивості складського документу значно підвищують ефективність ведення бізнесу.

Нижче ми розглянемо деякі особливості складських документів з урахуванням положень чинного законодавства України.

Складська квитанція

Відповідно до ч. 1 ст. 961 ГК України товарний склад на підтвердження прийому товару видає складську квитанцію. Складська квитанція видається на підставі укладення договору складського зберігання і підтверджує його наявність і зміст. Таким чином, даним документом підтверджується тільки факт прийняття на зберігання конкретної кількості товару певної якості, а тому складська квитанція, по суті, є первинним документом. Складська квитанція не є оборотним документом, що значною мірою звужує її застосування.

Просте складське свідоцтво

Просте складське свідоцтво видається на пред'явника, а тому фактичний власник простого складського свідоцтва є власником товару, зданого на зберігання.

Подвійне складське свідоцтво

Подвійне складське свідоцтво має найбільшу кількість особливостей в порівнянні з перерахованими вище документами. Головною особливістю є те, що подвійне складське свідоцтво складається з двох частин: складського свідоцтва та заставного свідоцтва (варанта). Право повною мірою розпоряджатися товаром має тільки власник обох частин (свідоцтв).

Тримач тільки складського свідоцтва має право розпоряджатися товаром, але цей товар не може бути взятий зі складу до погашення кредиту, виданого за заставним свідоцтвом.

У той же час, власник заставного свідоцтва має право застави на товар на суму відповідно до суми кредиту та відсотків за користування ним. У разі застави товару відмітка про це робиться на складському свідоцтві.
Складське та заставне свідоцтва можуть передаватися разом або окремо за відповідними передавальними написами.

Згідно ч. 2 ст. 2 Закону України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва» від 23.12.2004, складські свідоцтва видаються лише сертифікованими складами, які отримали сертифікат про відповідність надання послуг із зберігання.

Складське свідоцтво, крім іншого, володіє двома ознаками: є титульним і оборотним документом. Титул підтверджує право власності на товар, а оборотність дозволяє передавати таке право іншій особі. Подібні властивості документу спрощують операції з товаром, що знаходиться на складі.

Згідно ст. 25 Закону України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва» права за простим складським свідоцтвом передаються шляхом вчинення на них передавального напису, який засвідчує перехід прав за ним до іншої особи. Передавальний напис переносить усі права, що випливають з простого складського свідоцтва. Таким чином, фактично право власності на товар передається досить швидким і простим чином.

Відповідальність товарного складу

Важливим питанням є відповідальність товарного складу за збереження товару. Згідно ст. 27 Закону України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва» за втрату (нестачу) або пошкодження товару, прийнятого на зберігання, сертифікований склад несе відповідальність відповідно до закону та договору.

Якщо після закінчення строку зберігання товару, передбаченого договором, товар не отримано власником (поклажодавцем), сертифікований склад несе відповідальність:
• за втрату (нестачу) товару - в розмірі його вартості;
• за пошкодження товару - в розмірі суми, на яку знизилася його вартість.

Сума компенсації визначається за домовленістю сторін або в судовому порядку.

Якщо внаслідок пошкодження товару його якість змінилася настільки, що він не може бути використаний за первісним призначенням, власник має право відмовитися від нього і зажадати від сертифікатного складу відшкодування вартості цього товару.

У той же час, згідно зі ст. 15 Закону України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва» сертифікований склад повинен застрахувати товар, прийнятий на зберігання, від ризиків втрати, загибелі, недостачі або пошкодження в порядку, встановленому Законом України «Про страхування» від 07.03.1996, якщо інше не передбачено договором складського зберігання. Аналогічні норми містяться у ст. 37 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» від 04.07.2002.

Власник товару також несе відповідальність за свої дії щодо складу. Так, згідно зі ст. 13 Закону України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва» при передачі товару на зберігання його власник зобов'язаний подати сертифікованому складу документи, що засвідчують якісні характеристики товару.

Ст. 28 Закону України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва», зокрема, передбачає, що власник товару зобов'язаний відшкодувати сертифікованому складу збитки, завдані властивостями цього товару, якщо сертифікований склад, приймаючи товар на зберігання, не знав і не міг знати про ці властивості.

Збитки відшкодовуються сертифікованому складу власником товару також у разі, якщо він не передав товар на зберігання у визначений договором термін.

Опубліковано в Agravery

Автор: Карина Горовая

 • Уроки Агроинвестгрупп: выводы юриста2019.02.24

  Торговля зерновыми грузами таит в себе множество сюрпризов (задержки, не поставки товара, вопросы по качеству и пр), однако с этими трудност...

  подробнее
 • Провалы земельного законодательства2018.10.23

  В 1992 году был принят Закон Украины "О формах собственности на землю". Им было признано право частной собственности на землю, которое тепер...

  подробнее
 • Види складських документів та їх особливості2018.06.25

  До міжнародної юридичної служби Interlegal час від часу звертаються вітчизняні зернотрейдери для розтлумачення складних явищ. Сьогодні, пере...

  подробнее
 • Гайд по GAFTA-контакту для зернотрейдера2018.06.14

  Вести международную торговлю и заниматься зернотрейдингом сегодня, несомненно, выгодное стратегическое решение. Ежедневно заключаются сотни...

  подробнее
 • Обязанности продавца по CIF контракту2017.11.17

  Реальная цель как коммерческой, так и судоходной отрасли и их нормативной и контрактной основы – сделать международную торговлю возможной, б...

  подробнее
 • Экспорт товара из Украины - риски2017.11.13

  Экспорт товаров из Украины за первое полугодие 2017 г. увеличился на 24,2 % по сравнению с первым полугодием 2016 г., и составил 20,65 млрд...

  подробнее
 • Типичные заблуждения при заключении международных контрактов2016.09.15

  Залогом успешной сделки является детальное согласование всех ее аспектов еще на этапе, который предшествует ее заключению, а также тщательна...

  подробнее
 • Средиземноморье и ближний восток: специфические факторы при поставках зерна2016.06.25

  Турция, Северная Африка и Ближний Восток – популярные направления отгрузок зерновых культур из черноморского региона. Так, только из Украины...

  подробнее
 • Проблемы правовой регламентации фумигации грузов на борту судна2016.05.13

  Фумигация зерновых грузов – один из наиболее эффективных и популярных методов борьбы с насекомыми - вредителями зерна, как во время хранения...

  подробнее
 • Performance bond - гарантия исполнения обязательства2016.04.08

  Ведение предпринимательской деятельности сопряжено с определенными рисками, преимущественно финансового характера. Опытный предприниматель е...

  подробнее