24/7

Що таке новація в англійському праві?

28 мая : ru 7 29 мая : ru 4 3 июня : ru 2 всего: 3228.05.24

Новація — це заміна однієї зі сторін угоди між двома сторонами за взаємною згодою трьох сторін. Новація замінює старе зобов'язання на нове і фактично створює новий договір з новими сторонами. 

Наприклад, постачальник, який хоче відмовитися від постачання, може знайти інше джерело для свого клієнта. Якщо всі троє погоджуються, контракт можна розірвати та замінити новим контрактом, який відрізняється лише назвою постачальника. Старий постачальник передає всі права та обов'язки за договором новому постачальнику. Таким чином відбувається заміна сторони контракту. 

Основи новації 

 - Новація замінює старе зобов'язання на нове. 

 - У договірному праві новація замінює одну зі сторін двосторонньої угоди третьою стороною за згодою всіх трьох сторін. 

 - У новації первинний договір є недійсним. Сторона, яка виходить, відмовляється від своїх переваг і зобов’язань. 

 - Новація відрізняється від переуступки тим, що в останньому випадку первісна сторона угоди зберігає свої обов’язки щодо виконання контракту. Тому первинний договір лишається чинним у разі переуступки. 

Як працює новація 

Юридичною мовою новація — це передача «як переваг, так і тягаря» контракту іншій стороні. Вигоди від договору можуть бути будь-якими. Наприклад, вигодою може бути оплата послуг або оплата товару. Обтяження — це певні контрактні зобов'язання. Таким чином, новація — це коли одна зі сторін договору готова відмовитися від прав і обов'язків на користь іншої сторони. 

Розірвання контракту може бути складним, дорогим і завдати шкоди репутації організації. Виконання контракту іншою стороною на тих самих умовах за згодою всіх сторін є кращою альтернативою порушенню зобов’язання через невиконання контракту, оскільки вступаючи у правовідносини, кожна зі сторін очікує на повне виконання для отримання очікуваного результату.  

Таким чином, новація контракту може стати дієвим механізмом уникнення небажаних збитків та спорів.  

Новації часто спостерігаються в будівельній галузі, де субпідрядники можуть жонглювати кількома роботами одночасно. Підрядники за згодою замовника можуть передавати окремі роботи іншим підрядникам. 

Новації найчастіше використовуються при продажу бізнесу або купівлі корпорації. Новий власник може побажати зберегти договірні зобов'язання компанії, тоді як інші сторони можуть побажати продовжити свої угоди.  

У торговельних контрактах такий механізм також має місце. Головне – чітко відокремити та розмежувати новацію від переуступки. У нещодавній справі команда Interlegal працювала над цікавим кейсом. У зв’язку з технічними проблемами Продавець за контрактом призначив та залучив третю сторону у якості фінансового агента для того, щоб отримати платіж за товар. Однак Покупець вважав, що відбулася новація, і згодом заявив про це протягом розгляду арбітражної справи. Покупець наводив аргументи, що оскільки відбулася заміна сторони контракту, то Продавець не має права витребувати оплату, і таким чином намагався уникнути відповідальності через невиконання платіжних зобов’язань.  

Аби уникнути непорозумінь з боку Вашого контрагента при виконанні контракту, особливо при призначенні, залученні, або наділенні правами та обов’язками третьої сторони, завжди радимо звертатися до кваліфікованих спеціалістів. Команда Interlegal завжди готова допомогти.