24/7

Тенденції українського ринку юридичних послуг у сфері реалізації морського права

18 октября 2018 г.: ru 1 en 120 марта 2018 г.: ru 2 11 декабря 2018 г.: ru 1 всего: 8516.09.16

Ринок юридичних послуг у галузі морського права – це частина українського ринку юридичних послуг, тому риси, притаманні цьому ринку, властиві й такому специфічному товарному ринку, як ринок юридичних послуг у сфері правових відносин, через які втілюються у життя норми морського права в Україні. Однак особливості ринку послуг у сфері реалізації морського права також можна спостерігати, як на українському ринку, так і на інших територіальних ринках, бо морське право – це галузь, яка дуже тісно пов’язана з системою міжнародного права завдяки високому рівню інтеграції морської індустрії України в систему світової морської економіки. Тому ми спостерігаємо зв'язок між українським ринком юридичних послуг у сфері морського права зі світовими ринками послуг, які забезпечує морська індустрія, особливо, послуг перевезення вантажів – найважливіших видів послуг у галузі морського транспорту.

Виклики ринку

Ринок морських міжнародних вантажних перевезень, зокрема, фрахтовий ринок як його суттєвий сегмент, характеризується високою волатильністю. У свою чергу, цей ринок дуже чутливо реагує на стан ринку міжнародної торгівлі товарами, так що пожвавлення ринку міжнародної товарної торгівлі дає підстави для стриманого оптимізму. Тим не менше, волатильність фрахтового ринку не тільки не стає меншою, а, навпаки, має тенденцію до підвищення. Це створює нестабільну ситуацію на ринку юридичних послуг у сфері морського права і в Україні. Хоча кризові явища на початку другої половини другого десятиліття ХХІ ст. у світовій економіці загалом подолано, морська економіка України відновлюється дуже повільно та нестабільно. Продовжується тенденція економії у бюджетуванні на юридичні послуги. Хоч морських спорів не меншає, наші клієнти намагаються вирішувати їх, не доводячи до розгляду в арбітражах та судах. Ми залюбки підтримуємо ці намагання, оскільки вони повністю відповідають політиці нашої юридичної фірми. Створюються та зростають внутрішні юридичні служби судноплавних компаній та інших крупних гравців ринку транспортних послуг. Це у значній мірі полегшує наші зусилля правового супроводу справ наших клієнтів, оскільки юристам легше знайти порозуміння у складних юридичних питаннях.

Не можна не звернути увагу на вплив політичних факторів на український ринок юридичних послуг, пов’язаних з морською діяльністю наших клієнтів. Політична та збройна криза на українському Сході та у Криму переходить у тліючий стан, але напруга залишається досить значною. Це створює передумови для виникнення форс-мажорних ситуацій, у тонкощах яких нам доводиться розбиратись. Чинна політична ситуація в Україні, зокрема, антитерористична операція в Донецькій та Луганській областях, значно впливає на можливість ведення бізнесу з особами, які ведуть діяльність на вищезазначених територіях. Так, нещодавно за запитом відомої міжнародної багатопрофільної промислової групи, експерти Interlegal надали послуги з оцінювання можливості стягнення заборгованості з українського підприємства, яке знаходиться у Донецькій області, а також пов’язаних з цим ризиків.

Зокрема, спеціалісти Interlegal вивчили обставини проведення антитерористичної операції та їх вплив на можливість виконання договірних грошових зобов'язань боржником – українським підприємством. Під час комплексного та ґрунтовного правового вивчення діючих обставин, з урахуванням їх міжнародного характеру, юристи Interlegal провели аналіз українського законодавства, а також міжнародних договорів, учасником яких є Україна, та судової практики щодо врегулювання спорів, які випливають із заяви про форс-мажорні обставини. Серед іншого, були розглянуті наступні питання: чи можна розглядати визначені обставини як форс-мажор; хто уповноважений засвідчувати факт настання форс-мажорних обставин в Україні; які наслідки може спричинити форс-мажор для сторін договору.

Морська діяльність, особливо, мореплавство, взагалі дуже небезпечна сфера бізнесу, в якій рівень повсякденних ризиків настільки високий, що буває нелегко відокремити обставини непереборної сили від обставин, що характеризуються як звичні фактори, які створюють небезпеку.

Продовжується недофінансування в Україні морської галузі взагалі та портового сектору морського господарства – зокрема. Ця тенденція діє досить контроверсійно. З однієї сторони, зменшується кількість масштабних проектів, що скорочує ринок юридичних послуг, а з іншого боку – недостатність інвестицій призводить до поганого стану об’єктів портової інфраструктури, що створює додаткові небезпеки у морській діяльності. Такі небезпеки часто-густо реалізуються у різного роду надзвичайних ситуаціях, що призводять до значних збитків, які, у свою чергу, викликають юридичні спори. Мало того, що інвестиції не надходять у морську галузь України, подекуди спостерігається навіть їх відтік, виведення грошових коштів за кордон та подібні явища. Ми гадаємо, що врятувати ситуацію чи радикально змінити тенденцію її розвитку може лише приватизація інфраструктури морських портів України, зрозуміло, за виключенням стратегічних об’єктів. Певно є й інші, паліативні, шляхи поліпшення стану господарської діяльності у морських портах. Наприклад, не слід применшувати потенціал концесії як механізму роздержавлення портової інфраструктури, але концесія – це лише паліатив, який може бути використано для покращення ситуації у короткостроковій або середньостроковій перспективі, хоча за своєю комерційною природою така форма господарювання найбільш ефективна саме у довгостроковій інвестиційній діяльності. До того ж, така форма роздержавлення досить незвична та мало врегульована. Така організація інвестиційної діяльності можлива у сучасній Україні лише у найпримітивніших своїх формах, та й у сучасному світі подібний механізм сприймається скоріш як ретроградний. Тож ми сподіваємось на те, що плани розвитку приватизації портового господарства України втіляться у життя, що й саме по собі буде мати значення як факт розширення ринку юридичних послуг у морській індустрії, а ще більшим буде опосередкований вплив, адже приватизація має створити насправді розвинутий ринок приватних портових послуг, що буде потребувати кваліфікованого юридичного супроводу.

Висновки: наші відповіді

Сучасний стан ринку юридичних послуг у сфері, де діє морське право, дає все ж таки привід для оптимізму. Наша юридична фірма Interlegal приділяє значну увагу цьому напрямку майже 21 рік. Та це й не дивно, оскільки наш головний офіс знаходиться в Одесі – у місті, яке локалізоване у центрі морського господарства України. Але покладати усі надії лише на вигоди, які створює місце базування, було б зовсім недалекоглядно. Нам доводиться зустрічатися з багатьма викликами, що потребують адекватної відповіді, часто негайної. Ми впевнено дивимось у майбутнє. Спеціалізація у галузі морського права сповна виправдовує себе. Однак не можна спинятися у своєму розвитку. Хто має намір зупинитись, обов’язково відстане від життя. Добре, що морське право – це невичерпний океан правової матерії, так що практику у цій сфері можна майже безкінечно поглиблювати та диверсифікувати. Зрозуміло, ми не обмежуємось справами, що виникають у сфері власне мореплавства або, ширше, – користування морем. Наша практика поширюється на відносини тісно пов’язані з цими. Наприклад: транспорт і логістика взагалі. Хоча якраз відносини, що складаються у мореплавстві, навіть точніше, відносини, в які вступає судновласник, знаходяться у центрі нашої уваги. Так, останнім часом зростає кількість послуг у відносинах з приводу арешту морських суден. В зв’язку з цим ми не можемо не відмітити покращення практики господарського суду щодо розгляду та розв’язання спорів, які виникають у такій складній царині.

Зростаюча економічна конкуренція на ринку юридичних послуг України, спричинена все зростаючою інтеграцією українського ринку до світового, та європейського, в особливості, економічного середовища, спонукає нас підвищувати гнучкість цінової політики. Успіх на ринку значною мірою залежить також від маркетингової політики та HR політики. Щоб ефективно розвивати практику морського права спеціалісти фірми регулярно приймають участь у конференціях, семінарах та інших подібних заходах, на яких збираються професіонали у галузі морського права та морської торгівлі, зокрема, зернової. Ми й самі організуємо та проводимо спільно з нашими партнерами з аграрно-промислового комплексу конференцію «Морські дні в Одесі та Зерновий форум», яка виросла у найбільшу подію у вищезгаданих сферах в усьому Чорноморському басейні. У всіх країнах цього регіону знаходяться офіси, які кооперуються з нами, або асоційовані офіси. Кількість таких офісів, які знаходяться по всьому світу вже наближається до трьох десятків. Не треба забувати і про інші інструменти маркетингу та HR – опублікування результатів наших досліджень та узагальнень у галузі морського права та практики його реалізації.

Наш девіз: Знайдемо відповідь на будь-який виклик!    

Авторы: Артур Ницевич, Николай Мельников