24/7

Особливості іноземного арбітражного рішення в Китаї

21 декабря 2022 г.: ru 5 15 декабря 2022 г.: ru 2 26 декабря 2022 г.: ru 2 всего: 11002.12.22

Однією з найбільш явних переваг використання інструменту врегулювання спорів у міжнародному комерційному арбітражі є наявність дієвої системи визнання та примусового виконання арбітражних рішень на території іноземної держави. У цій статті буде розглянуто особливості системи визнання, а також розставлено акценти – на що варто звернути увагу до ініціювання цієї процедури. 

 

Нормативно-правова база 

Правила визнання та приведення до виконання іноземних арбітражних рішень у КНР передбачені Цивільним процесуальним кодексом, а також судовими роз’ясненнями та відповідями Верховного народного суду КНР.  

Відповідно до ЦПК КНР, визнання та приведення до виконання таких рішень здійснюється народними судами середнього ступеня за місцезнаходженням боржника або його майна відповідно до міжнародних договорів, які були укладені КНР або до яких КНР приєдналась; або відповідно до принципу взаємності. 

До міжнародних договорів належать, насамперед, Нью-Йоркська конвенція 1958 року, а також двосторонні договори про правову допомогу у цивільних та торгових справах, укладені КНР з іншими державами. 

Тут одразу слід зазначити, що КНР приєдналась до Нью-Йоркської конвенції з застереженням про взаємність, відповідно до якого Конвенція застосовується лише до визнання та приведення до виконання рішень, винесених на території інших договірних держав, та комерційним застереженням, Це означає, що Конвенція застосовується лише стосовно спорів, які виникають за договірними та іншими правовідносинами, які вважаються торговими відповідно до національного законодавства держави, яка зробила таку заяву. 

 

Процедура визнання та виконання іноземного арбітражного рішення 

Процедура визнання та приведення до виконання, як стає зрозумілим з її назви, складається з двох етапів: 

1) етап визнання іноземного арбітражного рішення – китайський суд визнає арбітражне рішення таким, що має юридичну силу на території КНР та підлягає виконанню. Цей етап в більшості випадках триває 2 місяці з дня прийому документів до розгляду; 

2) етап приведення до виконання, на якому іноземне арбітражне рішення виконується відповідно до ЦПК КНР. Термін виконання  рішення становить 6 місяців за відсутності особливих обставин. 

Для ініціювання виконання необхідно, в першу чергу, скласти заяву про визнання та приведення до виконання іноземного арбітражного рішення китайською мовою. До такої заяви додаються документи, зазначені у статті 4 Нью-Йоркської конвенції, а саме: 

а) належним чином засвідчене оригінальне арбітражне рішення або належним чином засвідчена копія арбітражного рішення; 

б) оригінальна арбітражна угода або належним чином засвідчена копія цієї угоди. 

Якщо арбітражну угоду та/або арбітражне рішення складено не китайською мовою, то додатково надається засвідчений переклад цих документів китайською мовою. 

Важливо: слід враховувати, що КНР не приєдналась до Конвенції, яка скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (Гаазька конвенція про апостиль 1961 року), тому стосовно КНР «належно засвідченим» вважатиметься документ, легалізований відповідно до процедури консульської легалізації іноземних офіційних документів. 

Також слід бути готовими до того, що у китайського суду можуть виникнути розумні сумніви та він вимагатиме додаткових документів, які підтверджують відсутність підстав для відмови у визнанні та приведенні до виконання арбітражного рішення.

Важливо: Заява про визнання та приведення до виконання повинна бути подана протягом 2 років з дня завершення терміну для добровільного виконання боржником арбітражного рішення. 

 

Підстави для відмови у визнанні та приведенні до виконання 

Вичерпний перелік підстав для відмови у визнанні та приведенні до виконання іноземного арбітражного рішення передбачений, знову ж таки, положеннями Нью-Йоркської конвенції. До них належить: 

а) відсутність арбітражної угоди – арбітражна угода повинна бути дійсною відповідно до права, яке до неї застосовується, зокрема укладена уповноваженою особою; 

б) відсутність належного повідомлення відповідача – суд може вимагати документи, які підтверджують факт отримання/відмови від отримання повідомлення відповідачем; 

в) вихід арбітражу за межі арбітражної угоди – на практиці з такої підстави відмовляли у випадках, пов’язаних з залученням у якості співвідповідача особи, яка не пов’язана арбітражною угодою з позивачем. Загалом народні суди в КНР дотримуються правила мінімального втручання та не відмовляють з цієї підстави. 

г) порушення процедури формування арбітражу – практично дуже рідко трапляються випадки відмови з цієї підставі; 

д) необов’язковість рішення арбітражу – станом на сьогодні, у китайській судовій практиці відсутні справи про відмову у визнанні та приведенні до виконання у зв’язку з необов’язковістю арбітражного рішення; 

е) неарбітрабельність суперечки – тут важливо враховувати, що при приєднанні до Нью-Йоркської конвенції КНР зробила комерційне застереження, відповідно до якого конвенція поширюється лише стосовно спорів, які належать до торгових відповідно до законодавства КНР. 

ж) порушення громадського порядку – законодавство КНР допускає можливість відмови, якщо це «заподіятиме шкоду суверенітету, безпеці КНР та громадським інтересам суспільства». 

Виходити з будь-яких інших міркувань, окрім вищезгаданих, та відмовляти у визнанні та приведенні до виконання іноземних арбітражних рішень китайські суди не можуть. 

 

Виконання іноземних арбітражних рішень 

Виконання іноземних арбітражних рішень проводиться у відповідності до загальних правил виконавчого провадження, передбачених ЦПК КНР стосовно усіх, які набули чинності, судових актів та арбітражних рішень. Виконавче провадження здійснюється судовими виконавцями при народних судах або спеціальними структурами, створеними при народних судах та наділеними повноваженнями з виконання судових актів – виконавчими відділами. 

Якщо кредитору відомі дані про майно боржника, він надає достовірні відомості про майно боржника народному суду, який перевіряє та підтверджує достовірність таких даних. 

Особливістю китайської системи виконавчого провадження є те, що для примусу боржників до виконання судових актів народні суди можуть запроваджувати боржнику, або законному представнику боржника обмеження на виїзд з КНР, поширювати відомості про боржників у ЗМІ, виносити розпорядження про обмеження споживчих витрат та включати громадян та організації до переліку несумлінних боржників. Усі ці заходи покликані додатково вплинути на боржника та стимулювати швидшу реакцію на виконавче провадження. 

 

Висновки 

Процедура визнання та приведення до виконання іноземних арбітражних рішень у Китаї, незважаючи на своє врегулювання та відповідність Нью-Йоркській конвенції, все ж таки містить низку особливостей та складнощів, які необхідно враховувати, звертаючись до китайського суду. 

Команда досвідчених професіоналів Interlegal, у співпраці зі своїми китайськими колегами, в рамках сервісу China Desk  завжди готова допомогти вам як на етапі консультування стосовно перспектив визнання та виконання, так й повністю супроводивши процедуру визнання та виконання іноземного арбітражного рішення на території Китаю.

Авторы: